Лиманський медичний коледж

Донецького національного медичного університету

Для студентів

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисциплін

для студентів спеціальності 5.12010101 "Лікувальна справа"

1. Українська література

2. Світова література

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

4. Догляд за хворими ІІ курс

5. Основи латинської мови з медичною термінологією

6. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

7. Неврологія

8. Психіатрія та наркологія

9. Мікробіологія

10. Основи медичної інформатики

11 Основи біологічної фізики та медичної апаратури

12. Основи права


для студентів спеціальності 5.12010102 "Сестринська справа"

1. Українська література

2. Світова література

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)

4. Медична хімія

5. Основи медсестринства ІІ курс

6. Основи латинської мови з медичною термінологією

7. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

8. Основи біологічної фізики та медична апаратура

9. Основи медичної інформатики

10. Медсестринство в психіатрії та наркології

11. Основи правознавства